Điền Email của bạn để nhận bản tin từ Youmart.vn
CÁC HÌNH THỨC THANH TOÁN ĐƠN HÀNG

Đang cập nhật hệ thống thanh toán trực tuyến bằng các loại thẻ thông dụng.

Hiện nay Quý khách hàng có thể sử dụng phương thức thanh toán truyền thống bằng tiền mặt tại nhà.

Đặc biệt:  Đối với khách hàng sử dụng dịch vụ từ lần thứ 2 trở đi, có thể ký thỏa thuận với Youmart để thanh toán chậm, thời hạn thanh toán sẽ theo định kỳ hàng tuần, tháng.