Điền Email của bạn để nhận bản tin từ Youmart.vn
Chính sách đổi hàng

Hàng không đủ số lượng, không đảm bảo chất lượng, giao hàng muộn 30', Quý khách có thể từ chối nhận hàng.

Quý khách muốn thay đổi chủng loại thực phẩm của đơn hàng thì phải thông báo cho YOUMART trước tối thiểu 60 phút tính đến thời điểm nhận hàng, nhưng phải trước 07h30 cùng ngày